Czy konflikt miedzy rolą kobiety skutecznie działającej w sferze publicznej a rolą matki jest nieunikniony?

W wywiadach z kobietami-matkami, skutecznie działającymi w sferze publicznej (jako reprezentantki organizacji pozarządowych, świata polityki, nauki i sztuki) staramy się znaleźć odpowiedź na pytanie, czy i jak wspomniany konflikt przeżywają same kobiety, które łączą w swoim życiu obie te sfery.

Głównym celem projektu jest przedstawienie różnych wzorów matek aktywnych w sferze publicznej i uruchomienie ogólnospołecznej dyskusji na temat rozumienia konfliktu między rolą matki a aktywnością publiczną. Chcemy zbadać, czy przepaść między wizerunkiem kobiety-matki,  a wizerunkiem osoby skutecznie działającej w sferze publicznej, jest realna czy może iluzoryczna. Pomimo że wiele się zmienia w kwestii różnorodności przedstawień macierzyństwa i rozwiązań wspierających kobiety w tej roli, wciąż wiele młodych kobiet odkłada decyzję o macierzyństwie, gdyż ma poczucie, że czeka na nie konflikt między rolą matki, a innymi ważnymi dla nich zadaniami. Dominuje przekonanie, że prędzej czy później będą musiały dokonać wyboru "kariera czy rodzina", gdyż sukces kobiety, zwłaszcza związany z intensywną obecnością w sferze publicznej, przedstawiany jest często jako efekt szeregu poświęceń i rezygnacji z satysfakcjonującego życia rodzinnego.

Czy samo doświadczenie macierzyństwa jest/może być inspiracją do podejmowania działań w przestrzeni publicznej? Na ile te sfery mogą się wzajemnie wzbogacać, a na ile ze sobą kolidują i ich pogodzenie wymaga trudnych wyborów?

Zastanawiamy się również, na ile macierzyństwo jako takie, niezależnie od sfery zawodowej, jest cenione społecznie. Czy kobiety, dla których sfera domowa jest sferą najważniejszą, cieszą się poważaniem i ich perspektywa brana jest pod uwagę w debacie społecznej?

Na poziomie oddziaływania społecznego jednym z celów projektu jest stworzenie miejsca w przestrzeni internetu, gdzie można doświadczyć różnorodności wzorów macierzyństwa, gdzie kobiety znane ze swojej działalności, wypowiadające się jako specjalistki w wielu dziedzinach, mówią również o tej drugiej stronie, o swoich doświadczeniach związanych z macierzyństwem i refleksjach z tego wynikających.

Chcemy w ten sposób również dowartościować rodzicielstwo, jako ciekawy, dojrzały temat, o którym warto rozmawiać na poważnie.

Na udział w projekcie zgodziło się grono kobiet, zarówno te znane szerokiej publiczności, których działania mają zasięg conajmniej ogólnopolski, jak: Małgorzata Szumowska, Barbara Nowacka, Hanna Gronkiewicz Waltz, jak również te, które w swoich działaniach koncentrują się na lokalnych społecznościach, zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach. Są wśród nich kobiety reprezentujące różne pokolenia, niektóre są już babciami, inne mierzą się z początkowym etapem macierzyństwa. Polityczki, artystki i aktywistki społeczne – wszystkie łączy to, że działają w sferze publicznej, zazwyczaj w obszarach, w których kobiety należą do mniejszości i jednoczenie są mamami. Dzielą się swoimi osobistymi historiami i przemyśleniami.

W wywiadach pada więcej pytań niż odpowiedzi. Nie chodziło nam o przedstawienie gotowych rozwiązań i nowych, "złotych rad" dla matek. 

W naszym projekcie chciałyśmy pokazać różnorodność doświadczeń i wzorów aktywnego macierzyństwa, które mogą zainspirować, i kobiety i mężczyzn. Zachęcić do refleksji i wzmocnić kobiety zarówno w roli matki, jak i w innych rolach.